تماس با ما


تلفن تماس: (+93) 020 2500676 - 020

ایمیل: operator@goldestate.net

اوقات کاری: ۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعد از ظهر

آدرس : جنب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان٬ جوار اداره عالی تفتیش٬سرک فیض محمد کاتب٬دارالامان٬ کابل - افغانستان