لیست آگهی ها
لیست آگهی ها
فروش
خونه مادر بزرگه قیمت : 1,000 تومان
هر واحد مساحت : 10 تومان
KIANPARS , AHVAZ
 • مسکونی
 • جواد زکی
 • 1 روز پیش

فروش
عنوان آگهی قیمت : 800,000,000 تومان
هر واحد مساحت : 9,000,000 تومان
KIANPARS , AHVAZ
 • مسکونی
 • atefe
 • 1 روز پیش

فروش
آپارتمان مسکونی قیمت : 1,000,000,000 تومان
هر واحد مساحت : 30,000,000 تومان
KIANPARS , AHVAZ
 • تجاری
 • atefe
 • 7 روز پیش

توضیحات آگهی

فروش
خانه ویلایی فول امکانات قیمت : 800,000,000 تومان
هر واحد مساحت : 9,000,000 تومان
KIANPARS , AHVAZ
 • مسکونی
 • atefe
 • 7 روز پیش